Pressmeddelande inför 2020

PRESSMEDDELANDE 2019-09-17 

”Patientmakt i Sverige och världen” tema på Fokus Patient - mötesplatsen för landets alla patienter

 

Större inflytande över sin egen situation och vård, ökad tillgänglighet till sjukvård och bättre utbildade patienter. Idag den 17 september på den av WHO utlysta ”Patientsäkerhetsdagen”, lanseras datum och tema för Sveriges enda stormöte för landets alla patienter, FOKUS Patient, för att diskutera dessa och många andra frågor i ett svenskt och internationellt perspektiv.

 

– Vi patienter behöver jobba mer tillsammans för att få igenom innovativa förändringar, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för FOKUS Patient. Vi har mycket att lära av varandra och allt att vinna på att driva gemensamma övergripande frågor, oavsett diagnos.

 

Den 15 maj, 2020 träffas återigen patientföreningar och patienter som känner ett behov av att organisera sig och samverka för ökat patientinflytande. Deltar gör också politiker, beslutsfattare, hälso-och sjukvårdspersonal, läkemedels- och hjälpmedelsföretag, framtidsforskare och många andra intresserade.

 

Temat 2020 är inriktat på patientmakt i Sverige och med exempel på hur det ser ut i andra länder i världen genom representanter från olika organisationer; där redan nu kan nämnas Mr Mariano Votti, chef för organisationen Active Citizenship Network som jobbar för patienträttigheter över gränserna i Europa, Mr Steven Macari, ordförande för franska Association Vie Et Coeur (patientorganisation för personer med hjärtsvikt och som jobbar mycket utåt Europa) och Mr Sven Staender, vice ordförande  för European Patient Safety Foundation.

 

 

FOKUS Patient teman 2019 var: patientinflytande, säkerhet, kvalitet, bemötande, tillgänglighet och påverkan. Programmet för 2020 är under planering.

 

– Talar- och deltagarlistan 2019 var fantastisk, med forskare och spetspatienter från organisationer, innovativa institut och företag, säger Petra Eurenius, tidigare kommunikationschef, AstraZeneca Norden-Baltikum, en av initiativtagarna till Fokus Patient, och vi räknar med ännu större antal deltagare nästa gång.

 

 

Information om FOKUS Patient:

 

Fokus Patient 2019 var mycket uppskattat, och en enkät visade att:

  • 95% av deltagarna rekommenderar andra att delta på FOKUS Patient 2020

  • 98% av deltagarna anser att det behövs en ny, öppen mötesplats som FOKUS Patient för att gemensamt driva ökad patientmedverkan och ökat patientfokus

  • 82% av deltagarna tyckte att deltagandet på FOKUS Patient gav nya värdefulla kontakter

 

Arrangör

Fokus Patient arrangeras av nätverket Combrigade som består av en grupp fristående personer med bakgrund inom kommunikation, politik och entreprenörskap som brinner för att skapa mötesplatser med samhällsnytta. www.combrigade.se

Mötet finansieras av medverkande sponsorer, utställare och deltagaravgifter.  

 

Program är under utformning, och kommer läggas ut på  www.fokusevent.se  där också anmälan till eventet sker för deltagare och medias representanter.

 

Boka plats som utställare/sponsor: Sven-Erik Bjarnesson, mobil 070-486 96 11

Frågor om programmet: Penilla Gunther, mobil 070-873 63 44

Pressackreditering: Petra Eurenius, mobil 070-918 65 62

Uppföljning av FOKUS Patient på olika sätt

1. Vi lanserade podden AlmeWalken som en innovativ uppföljning att lyssna på under en promenad i Visby på Almedalsveckan. Ett samtal om patientens roll och möjligheter till inflytande.

Gå in på https://soundcloud.com/combrigade/avsnitt-1 

2. Vi kommer att bjuda in till intressanta mötesplatser inte bara i Sverige uatn även på andra platser i världen.

3. Vi vill ha era åsikter även framöver, och återkommer med en helt ny undersökning om patientinflytande i Sverige.

Stolt sponsor av eezer.org

  • Facebook Social Ikon
  • FokusEvent.se
  • fokusevent.se

Arrangör