Varför ska patienter få en

starkare röst?

Syftet med FOKUS Patient är att skapa en nationell mötesplats för ALLA patientföreningar och organisationer, stora som små, oavsett diagnos. Alla tillsammans skapar en starkare röst för patienten.

Att mötas över organisationsgränserna och lyfta blicken mot de större övergripande frågorna som är gemensamma för alla, och att få redskap att synas och höras bättre i den allmänna debatten såväl som i direkta kontakter med politiker, tjänstemän och företag; ger uppmärksamhet både på kort och lång sikt.

Kvalitet, säkerhet, bemötande och tillgänglighet i vården är bara exempel på områden som berör oss alla.

Välkommen att lyssna, dela med dig, diskutera och ställa frågor under denna interaktiva dag med massor av intressanta aktiviteter och människor att möta.

 

Om FOKUS Patient dessutom kan bidra till att fler medlemmar och förtroendevalda i föreningarna får med sig verktyg att synas bättre med på hemmaplan, har vi lyckats.

varumärkereg.jpg

FOKUS Patient är ett registrerat varumärke och får inte användas av annan part.