Preliminärt program för FOKUS Patient Digitala möte kl.10-12 21/8

Tema: Vårdberg, vårdskuld, förändringar - patientter drabbas dubbelt av Covid-19

Det här året har inte varit likt något annat år. Oförutsägbara konsekvenser för hälsa, ekonomi, miljö, ja alla områden som vi berörs av som människor. Hur kan vi tackla detta? Mera allmän samhällskunskap, utvecklande av stödfunktioner, forskning för nya behandlingar etc ja, men allt innebär förändringar. Att gå tillbaka är inget alternativ, men hur skapar vi en gemensam framtid där gemenskap och samverkan är ledord för alla nivåer, verksamheter och sektorer?

Mera information kommer snart om seminariedelen i programmet!

Övriga programpunkter:

- Utdelning av utmärkelsen "Årets Patientföreträdare 2019"

- Presentation av enkät från FOKUS Patient i samarbete med PatientView, UK om patientrörelsens syn på sig själva och vad de tror att andra tycker...! Inte minst intressanta resultat om man tror sig kunna påverka vårdens utveckling...!

- Förhandspresentation av en större kommande lansering under hösten kring samverkan i vårdfrågor

- Gäster i aktuella frågorna

Stolt sponsor av eezer.org

  • Facebook Social Ikon
  • FokusEvent.se
  • fokusevent.se

Arrangör