Kontakter för FOKUS Patient

Penilla.jpg

Med egen patienterfarenhet, kan jag se en positiv utveckling i vården men mycket finns kvar att göra som skulle gynna alla patienter oavsett diagnos. Därför tror jag på en mötesplats som FOKUS Patient.

Projektledare - övergripande ansvar

Penilla Gunther

E-mail: penilla.gunther@penilla.se

Mobil: 0708-73 63 44

Huvudansvarig försäljning utställarplatser

(som möjliggör eventets genomförande)

Sven-Erik Bjarnesson

E-mail: seb@vendo-media.se

Mobil: 0704-86 96 11

Ansvarig logistik utställarplatser på siten

Göran Fredriksson

E-mail: goran@businesscomm.se

Mobil: 0722-50 41 23

Ansvarig entré - anmälan på plats

Erik Ytterman

Mobil: 0708-12 42 45

E-mail: erik.ytterman@phaseconsulting.se

Ruben de Moor

Mobil: 0707-61 46 52

E-mail: ruben.demoor@hotmail.com 

Ansvarig för mediakontakter - pressackreditering

Petra Eurenius

E-mail: petra@eurenius.net

Mobil: 0709-18 65 62

Juridisk part: Citizens Affairs AB

Mattias Hellström, VD

E-mail: mattias@citizensaffairs.se

Mobil: 0704-43 89 51

Combrigade 2000 pixels.png

Combrigade är ett nätverk av personer inom olika former av kommunikation & information, och som brinner för att skapa mötesplatser med samhällsnytta.