Grattis Astma-Allergiförbundet

som fick FOKUS Patient's utmärkelse Årets Patientföreträdare 2019!

FokusPatient-Event-åretspatientföretrJ
FokusPatient-Event-ÅretspatientföretrÃ
FokusPatient-Event-finalister.jpg

Det är en ständig kamp för att synas i media för alla idag, samtidigt finns fler möjligheter att synas för olika grupper på olika slags plattformar. FOKUS Patient® vill se vilka föreningar och organisationer som är särskilt duktiga på att synas och föra fram sina budskap, och att vi hjälps åt att sprida de goda exempel som finns.

Patientföreningar har två syften: att vara en social mötesplats för patienter och närstående med samma diagnos, men även att vara opinionsbildare utifrån de behov som patienterna har.

För första gången delas nu ett pris ut till patientförening/organisation som under föregående år 2019, genomfört en eller flera aktiviteter som gett publicitet lokalt, regionalt eller nationellt, fler medlemmar eller opinionsbildande som bidragit till vidtagna åtgärder i vården. Nytänkande samarbeten med andra än patientföreningar och innovativa sätt att kommunicera kommer också att räknas med i bedömningen.

 

 

De som nominerats är:

- Sköldkörtelförbundet

- Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

- Patienthuset

- Riksföreningen Systemisk Skleros

- Riksförbundet för ME-patienter

- Astma-Allergiförbundet

- Lokalföreningen av Hjärt-Lung i Sundsvall

- Bröstcancerförbundet

TACK till er alla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstaplats:

Astma-Allergiförbundet har genom sitt arbete, och tillsammans med andra

aktörer, bidragit till en lagändring om rökförbud på uteserveringar; som gett

förbundets medlemmar, men också många fler personer med olika hälso-

problem möjlighet att kunna gå ut på restauranger och caféer och ha ett

socialt umgänge.

Man har även bidragit till större kunskap hos allmänheten om allergier och

överkänslighet genom samarbete med både företag och organisationer.

Kriterierna för FOKUS Patient® utmärkelse ”Årets Patientföreträdare”, att

synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion är

därför väl uppfyllda och ger Astma-Allergiförbundet en välförtjänt förstaplats.

 

 

 

Andraplats:

Riksföreningen Systemisk Skleros, associerad förening inom Reumatikerför-

bundet, bildades först 2016 men föreningen har vuxit med anledning av det

behov av stöd och kunskap som personer med diagnosen kan känna. Genom

ett idogt arbete har kontakter skapats med såväl myndigheter som politiker,

och förändringar har därför skett i vården av patienter med Systemisk Skleros.

Tredjeplats - delad:

Bröstcancerförbundet har funnits i 38 år, är och har varit en påverkanskraft för

införandet av mammografi för svenska kvinnor. 2019 tog man det arbetet ett

steg längre, genom att i Bröstcancerrapporten lyfta behovet av individanpassad

screening.

Genom ett gediget arbete med rapportens innehåll i samarbete med forskare,

patienter och läkare har man skapat opinion för ändring av de Nationella

Riktlinjerna för bröstcancerscreening.  

Sköldkörtelförbundet arbetar med ett område som berör fler personer än vi

förmodligen tror. Att därför kunna jobba aktivt med aktiviteter för att synas

och höras i media är en viktig del av arbetet för en patientorganisation för att

få gehör för sina medlemmars behov.

Genom uppmaning och att ge underlag för kunskap, har medlemmarna fått

verktyg att kunna göra sina egna röster hörda i mötet med vården.

Organisationen som vinner titeln Årets Patientföreträdare 2019 får förutom publiciteten, ingraverat glaspris och ett fint diplom, få en utbildningsdag för upp till 30 utvalda medlemmar tillsammans med företrädare från finalisterna, med träning i något av följande valbara ämnen; sociala media, styrelsearbete, ledning och styrning i ideella organisationer. (Värde 30 000 kr)

En jury sammansatt av representanter från olika delar av Life Science, hälso- och sjukvården och andra med anknytning till patientfrågor bedömde utifrån ovanstående kriterier och utsåg vinnarna.

Presentation av juryn:

  • Ing-Marie Wieselgren, överläkare & Nationell Psykiatrisamordnare, SKR

  • Jessica Lundström, Market Access Lead, Bristol-Myers Squibb

  • Jonas Edström, Public Policy Manager, Roche

  • Ulrika Nyberg, Policy & Governmental Affairs, MSD

  • Katarina Johansson, tidigare ordförande i, och grundare av Nätverket mot Cancer

Finalisterna - pristagarna med juryns motivering

FokusPatient-Event-finalistBröstcancerf
FokusPatient-Event-finalistSystemiskSkle
FokusPatient-Event-pristagare.jpg
FokusPatient-Event-publik.jpg
juryn_åretspatientföreträdare.jpg