Vilken förening/nätverk/ organisation kommer att få utmärkelsen

Årets Patientföreträdare?

Det är en ständig kamp för att synas i media för alla idag, samtidigt finns fler möjligheter att synas för olika grupper på olika slags plattformar. FOKUS Patient® vill se vilka föreningar och organisationer som är särskilt duktiga på att synas och föra fram sina budskap, och att vi hjälps åt att sprida de goda exempel som finns.

Patientföreningar har två syften: att vara en social mötesplats för patienter och närstående med samma diagnos, men även att vara opinionsbildare utifrån de behov som patienterna har.

 

För första gången delas nu ett pris ut till patientförening/organisation som under föregående år 2019, genomfört en eller flera aktiviteter som gett publicitet lokalt, regionalt eller nationellt, fler medlemmar eller opinionsbildande som bidragit till vidtagna åtgärder i vården. Nytänkande samarbeten med andra än patientföreningar och innovativa sätt att kommunicera kommer också att räknas med i juryns bedömning.

En jury sammansatt av representanter från olika delar av media, hälso- och sjukvården och andra med anknytning till patientfrågor bedömer utifrån ovanstående kriterier och utser en vinnare.

Föreningen/organisationen som vinner titeln Årets Patientföreträdare kommer att, förutom publiciteten och ett fint diplom, få en utbildningsdag för upp till 30 utvalda medlemmar med träning i något av följande valbara ämnen; sociala media, styrelsearbete, ledning och styrning i ideella organisationer. (Värde 30 000 kr)

De föreningar/organisationer som skickar in bidrag, kommer att nämnas med namn på hemsidan www.fokusevent.se

 

Såhär går det till:

Ansökan skickas in till FOKUS Patient® jury senast den 20 juni 2020, till info@penilla.se .

 

Följande uppgifter vill juryn ha:

 

Namn på förening/organisation                                             Adress & e-post

Kontaktperson                                                                           Mobil & e-post

 

Beskrivning av bidraget

På vilket sätt aktiviteten skapat publicitet, på vilken nivå, hur den skapat effekter i form av antal medlemmar, opinionsbildning eller vidtagna åtgärder i vården. Om aktiviteten är ett innovativt grepp som inte gjorts tidigare, eller kommunicerats på ett nytt sätt.

 

Bifoga bilder, pressklipp eller andra media, texter eller annat material som genererats av aktiviteten. Finns mätning gjord av utfall i sociala media till ex, tas det gärna emot.

 

Varmt välkomna att göra patientens röst starkare!

Presentation av juryn:

  • Suzanne Axell, programledare SVT, ”Fråga Doktorn”

  • Ing-Marie Wieselgren, Nationell Psykiatrisamordnare, SKR

  • Jessica Lundström, Market Access Lead, Bristol-Myers Squibb

  • Jonas Edström, Public Policy Manager, Roche

  • Ulrika Nyberg, Policy & Governmental Affairs, MSD

  • Katarina Johansson, tidigare grundare av Nätverket mot Cancer

Stolt sponsor av eezer.org

  • Facebook Social Ikon
  • FokusEvent.se
  • fokusevent.se

Arrangör